Về IDB life

IDB Life là đơn vị đào tạo các khóa học cao cấp phục vụ Cuộc sống và Công việc.

IDB Life là một thành viên của IDB Vietnam.

Sứ mệnh của IDB Life

Nâng tầm Con người và Doanh nghiệp Việt.

 

 

các khóa đào tạo

Khách hàng & đối tác

Xem tất cả

Tin tức